Kryžiai, stogastulpiai, skulptūros

 

 

(Tinklapis kuriamas)

KRYŽIAI, STOGASTULPIAI, SKULPTŪROS KĖDAINIŲ 
ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE

Kūrinių autorių pavardės tikslinamos

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

 

Šv. Juozapo bažnyčia (statyta XVIII a.)
Kryžius su „Nukryžiuotojo“ skulptūra Stogastulpis su „Kristaus Krikšto“ 
skulptūra
Stogastulpis su „Nekalto Prasidėjimo 
Švč. Mergelės Marijos“ skulptūra
Stogastulpis su „Kristus, nešantis 
Kryžių“ skulptūra
Stogastulpio su „Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos“ skulptūra fragmentas Skulptūra Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine