Koplytstulpiai

 

 

KĖDAINIŲ KRAŠTO KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šėtos - Pagirio apylinkės. Fot. 1968 m.

Devindonių k. Fot. 1964 m.

 

Truskavos apyl. Fot. 1961 m. 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine