Koplytėlės

 

 

AUKŠTAITIJA. BIRŽŲ RAJONO KOPLYTĖLĖS IR
KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Lomokėlių kaimo kapinės. Priekyje – koplytėlė su skulptūrėle „Kristus, nešantis Kryžių“. Fot. 1967 m.

Medeikių kaimo stogastulpis. Fot. 1978 m. Kirkilų kaimo kapinių stogastulpis. 
Fot. 1965 m.
Šlepečių kaimo kapinės. 
Fot. 1968 m. 
Kirkilų kaimo kapinės. 
Fot. 1965 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine