Koplytėlės

 

 

DAINAVA (DZŪKIJA). ALYTAUS RAJONO KOPLYTĖLĖS IR
KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Punios kaimas. 
Fotografuota 1968 m. 

 

Peršetės kaimas.
Fotografuota 1968 m.

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine