Koplytėlės

 

AKMENĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS IR KOPLYTSTULPIAI.

II dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šiaudinės kaimo koplytėlė   Šiaudinės kaimo koplytėlė
Papilės mūro koplytestulpis Sablauskių kaimo koplytstulpiai Sablauskių kaimo koplytstulpis

I dalis
 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine