Lietuvos muziejų rinkiniuose

 
 
ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS. 
KRYŽIŲ GELEŽINIŲ VIRŠŪNIŲ RINKINYS

Teksto autorė Ada Bumblytė

 

 

Iliustracijose – Žemaičių 
dailės muziejuje (Plungėje) surinktos ir saugomos kryžių geležinės viršūnės ir vėjarodės

Nuotraukos Danutės Mukienės

 
Kryžių geležinių viršūnių muziejuje saugoma 15 vnt. Jie perimti iš buvusio Plungės kraštotyros muziejaus. Seniausios ant jų iškaltos datos - 1719, 1873 m. Kitų kryžių sukūrimo metai nežinomi. Yra pagrindo manyti, kad jie buvo iškalti XVIII-XIX a. Kalvių pavardės nežinomos. Atsižvelgus į tai, kad Plungės krašte daugelio bažnyčių ir kitų kulto pastatų apdailą atliko vietos meistrai, o šie kryžių metalinės viršūnės dažniausiai puošdavo būtent šiuos objektus, darome išvadą, kad jie gali būti daugiausiai vietinių liaudies meistrų - dailidžių, kalvių - darbo.
Daugumos Žemaitijos kryžių geležinių viršūnių puošyba pasižymi didele kalvių menine individualybe. Šio krašto paminklai gausiai ornamentuoti. Vyrauja geometriniai, dangaus kūnų ir augaliniai motyvai. Žemaičių dailės muziejuje saugomi darbai - ne išimtis.
Žemaitijoje daug buvo kryžių su vėjarodėmis. Muziejaus kolekcijoje yra viena vėjarodė, vaizduojanti angelą trimitininką. Ji datuota - 1719 m. Vėjarodė rasta Kulių apylinkėse
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine