Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA UTENOS
KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE“. I dalis

Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje

 

„Šv. Jonas Nepomukas“, drožtas 
Jono Dagio 1914 m. UKM 2462 / D 95. 
Galelių k., Utenos r. 
„Kryžius su Nukryžiuotuoju“, drožtas Antano 
Deveikio 1909 m. UKM 2742 / D 82. 
Pavyžinčio k., Utenos r.
„Nukryžiuotasis“, drožtas Čepėno
XVIII a. II pusėje. UKM 7362 / D 60.
 Luknių k., Utenos r.
„Angeliukai“, drožti Antano Čepėno.
UKM 7363 / D 61 a, b.
 Luknių k., Utenos r.
„Nukryžiuotasis“, drožtas 
Antano Deveikio. UKM 3615 / D 84
Leliūnų kapinės, Utenos r.
„Nukryžiuotasis“, drožtas Antano Deveikio.
UKM 2092 / D 83.
Vyžuonai
 

Parengta pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

 II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis   VI dalis   VII dalis 

  VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine