Lietuvos muziejų ekspozicijose

 

 

SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA, KRYŽIAI, KOPLYTĖLĖS, 
GELEŽINĖS KRYŽIŲ VIRŠŪNĖS ŽEMAIČIŲ „ALKOS“ MUZIEJAUS  
NUOLATINĖJE EKSPOZICIJOJE. I dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. RUGPJŪČIO 10 D.

 

Šv. Marija  

Kristus 

Žemaičių koplytėlė. Viduje – „Pietos“ skulptūrinė grupė. Liaudies meistras K. Mockus

Šv. Jonas Nepomukas

 

Šv. Marija su Kūdikiu ir altorėlis  
Priekyje – dvi „Pietos“, dešinėje – 
Šv. Agota, centre – „Nukryžiuotasis“
Dvi Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės, geležinių 
kryžių galai ir kryžiai su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėlėmis
Dvi Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės, geležinių kryžių 
galai ir mediniai kryžiai su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėlėmis
Dvi Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės, geležinių kryžių galai 

 

II dalis

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine