Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

VIRTUALI PARODA

TAURAGĖS  „SANTAKOS“ 
MUZIEJAUS SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS. II dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Pieta. Autorius nežinomas. 
Buvo pastatyta koplytstulpyje Skaudvilės vlsč., Pavarčio 
kaime, netoli Narkevičienės sodybos. Išdrožta prieš 1920 metus. 
Buvo nedažyta. Nudažė Uksaitė po Antrojo pasaulinio karo. 
Muziejui padovanojo B.Barcevičiūtė 1995 m. E - 1415.
Nazarietis. Autorius nežinomas. Metrika nežinoma. Sukurtas apie XX a. p. p. Muziejui padovanojo tauragiškis A. Bagdonas 1997 m. Restauruotas P.Gudyno restauravimo centre. 
E - 1485.
Šv. Jonas Nepomukas. Autorius nežinomas. Sukurtas apie XIX a. pab. - XX a. pr. Metrika nežinoma. Muziejui 1998 m. skulptūrėlę padovanojo dailės mokytoja V. Bumbulienė, iki tol ją naudojusi Tauragėje dailės pamokose. Restauruota P. Gudyno restauravimo centre. E - 1743.
Šv. Ona. Autorius ir metrika nežinomi. Nedažyta. 1991 m. skulptūrėlė perimta iš Tauragės rajono Pagramančio pagrindinės mokyklos muziejaus. 
E - 520.
Rūpintojėlis. Autorius ir metrika nežinomi. Anksčiau skulptūrėlė buvo dažyta. 1991 m. perimtas iš Tauragės rajono Pagramančio pagrindinės mokyklos muziejaus. E - 521
Šv. Florijonas. Autorius Jonas Danauskas iš Rozalimo (1855 - 1935). Nuo 1905 m. stovėjo Gaurės apyl. Milgaudžių km. Jono Gilaičio sodyboje. Restauruotas P. Gudyno restauravimo centre. GEK - 3840 Šv. Florijonas. Autorius tauragiškis tautodailininkas Pranas Šaulys (1907 -
2001). Pastatytas 1947 m.Tauragės rajono Milgaudžių km. 2000 m. perimtas saugoti į muziejų. Buvusios skulptūrėlės vietoje pastatyta naujas (autorius - tauragiškis tautodailininkas A. Kazlauskas ). GEK - 4664
 

I dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine