Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

VIRTUALI PARODA

TAURAGĖS  „SANTAKOS“ 
MUZIEJAUS SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS. I dalis

2002 METAIS P. GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRE 
RESTAURUOJAMOS MUZIEJAUS LIAUDIES MENO SKULPTŪROS

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Šioje dalyje publikuojamos skulptūrėlės 2002 m. buvo pateiktos restauruoti Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centrui. Kūriniai nufotografuoti prieš jų restauravimą

Rūpintojėlis. Medis, polichromija Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija. Medis, polichromija
Šv. Jonas Nepomukas. GEK 4957, 
E 2018. Medis, polichromija
Šv. Antanas. GEK 1462, E 983. 
Medis, polichromija
Šv. Kazimieras. 
Medis (skulptūrėlė labai sunykusi)
Nukryžiuotasis. Medis, polichromija (skulptūra sulūžusi per pusę, veidas ir pėdos nudažytos aliejiniais dažais, kurie restauravimo metu bus nuvalyti)

 II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine