Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS 

VIRTUALI PARODA „SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA. 
ŠV. ANTANAS, ŠV. JUOZAPAS, ŠV. IZIDORIUS, ŠV. FLORIJONAS. X DALIS

Danutės Mukienės, Dalios Sirgedaitės nuotraukos 

Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Šv. Antanas“. Pauparių k., Šilutės r. LDM, LM 2030. 
Nežinomas XIX a. I p. liaudies skulptorius. „Šv. Izidorius“. Sablauskių k., Akmenės r. 
LDM, LM 2567
Nežinomas XX a. pr. liaudies skulptorius. „Šv. Laurynas“. Kulalių k., Skuodo r. LDM, Lv 595
Nežinomas XIX a. I p. liaudies skulptorius. „Šv. Florijonas“.
 LDM, Lv 233
Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Šv. Antanas su Kūdikėliu Jėzumi“. Šeduvos apyl., Radviliškio r. LDM, LM 3768 Nežinomas XX a. I p. liaudies skulptorius. „Šv. Florijonas“. Rūdaičių k., Plungės r. LDM, Lv 89/20 a, b
Nežinomas XX a. pr. liaudies skulptorius. „Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi“. Leilėnų k., 
Telšių r. LDM, LM 3104
Nežinomas XIX a. pab. liaudies skulptorius. „Šv. Florijonas“.
 LDM, LM 536
Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius.  „Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi“. LDM, LM 85

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine