Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS TAURAGĖS 
„SANTAKOS” MUZIEJUJE

Virtuali paroda „Tauragės SANTAKOS muziejaus senoji skulptūra“. I dalis  II dalis  

 
Tauragės „Santakos” muziejuje saugoma 12 senųjų skulptūrų (tarp jų ir keturios, šiuo metu išvežtos restauruoti į P. Gudyno restauravimo centrą). Šis rinkinys pradėtas formuoti tik 1990 metais, kai buvo Šv. Jonas Nepomukas. GEK 4957, E 2018. Medis, polichromijaįkurtas muziejus. Kai kurių eksponatų metrika nežinoma, nes jas muziejus perėmė iš miesto vidurinių mokyklų visuomeninių muziejų, kuriuose išsamesnė informacija apie eksponatus nebuvo kaupiama. Iš šių mokyklų nebuvo gautos ir eksponatų inventorinės knygos.
Nuo muziejaus įkūrimo senosios liaudies skulptūros rinkinys papildytas šiais eksponatais: (nepaminėti tie, kurie dabar restauruojami P. Gudyno restauravimo centre ):
1. Marija Skausmingoji (Sopulingoji). Autorius nežinomas. Buvo pastatyta koplytstulpyje
Skaudvilės vlsč., Pavarčio kaime, netoli Narkevičienės sodybos. Išdrožta prieš
1920 metus. Buvo nedažyta. Nudažė Uksaitė po Antrojo pasaulinio karo. Muziejui padovanojo
B.Barcevičiūtė 1995 m. E - 1415.
2. Šv. Jonas Nepomukas. Autorius nežinomas. Sukurtas apie XIX a. pab. - XX a.
pr. Metrika nežinoma. Muziejui 1998 m. skulptūrėlę padovanojo dailės mokytoja V. Bumbulienė, iki tol ją naudojusi Tauragėje dailės pamokose. Restauruota
P. Gudyno restauravimo centre. E - 1743.
3. Kristus. Autorius nežinomas. Metrika nežinoma. Sukurtas apie XX a. p. p.
Muziejui padovanojo tauragiškis A. Bagdonas 1997 m. Restauruotas P.Gudyno
restauravimo centre. E - 1485.
4. Šv. Antanas. Autorius nežinomas. Metrika nežinoma. 1992 metais perimtas iš
Tauragės II - osios vidurinės ( dabar „Šaltinio” vidurinė ) mokyklos
visuomeninio muziejaus. E 983.
5. Rūpintojėlis. Autorius ir metrika nežinomi. Anksčiau skulptūrėlė buvo dažyta. 1991 m. perimtas iš Tauragės rajono Pagramančio pagrindinės mokyklos muziejaus. E - 521.
6. Šv. Ona. Autorius ir metrika nežinomi. Nedažyta. 1991 m. skulptūrėlė perimta iš
Tauragės rajono Pagramančio pagrindinės mokyklos muziejaus. E - 520.
7. Šv. Florijonas. Autorius tauragiškis tautodailininkas Pranas Šaulys (1907 -
2001). Pastatytas 1947 m.Tauragės rajono Milgaudžių km. 2000 m. perimtas
saugoti į muziejų. Buvusios skulptūrėlės vietoje pastatyta naujas (autorius - tauragiškis tautodailininkas A. Kazlauskas ). GEK - 4664.
8. Šv. Florijonas. Autorius Jonas Danauskas iš Rozalimo (1855 - 1935). Nuo 1905 m. stovėjo Gaurės apyl. Milgaudžių km. Jono Gilaičio sodyboje. Restauruotas P. Gudyno restauravimo centre. GEK - 3840.

Parengė Viliutė Ružinskaitė, Tauragės „Santakos“ 
muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

Virtuali paroda 
„Tauragės SANTAKOS muziejaus senosios liaudies skulptūros rinkinys I dalis“
 
II dalis  

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine