Kolekcijos muziejuose

 

SIGITO JAGMINO ŠVENTŲJŲ SKULPTŪRĖLĖS 
KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUJE

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Kelmės krašto muziejuje saugoma turtinga meistro Sigito Jagmino muziejui padovanota medžio 
skulptūrų kolekcija. Dalį jos sudaro šventųjų skulptūrėlės. Aštuonias iš jų eksponuojame mūsų virtualioje parodoje.
Sigitas Jagminas Kelmėje yra baigęs mokyklą.  

Nazarietis. KKM GEK 4787 Šv. Jonas Krikštytojas.
KKM GEK 4784
Šv. Jurgis. KKM GEK 4792 Švč. Marija Maloningoji. 
KKM GEK 4794
Rūpintojėlis. Skulptūrėlė skirta
 Sausio-13-osios įvykiams atminti. 
KKM GEK 4785
Šv. Juozapas (?). KKM GEK 4788

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine