Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės

Rokiškio krašto muziejuje saugoma senųjų liaudies skulptūrų kolekcija nėra labai gausi. Joje yra 151 skulptūra ir 4 koplytėlės. Didžioji skulptūrų dalis į muziejų pateko iki karo. Prieš įsikuriant Rokiškio krašto muziejui, J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje veikė muziejėlis. Iš ten į Rokiškio krašto muziejų pateko keletas skulptūrų, nemažai jų buvo gauta iš šios gimnazijos mokytojų ir mokinių (gimnazijoje dirbo Rokiškio krašto muziejaus įkūrėjas mokytojas Petras Bliūdžius).
Nėra aišku, kokiais keliais iš Žemaitijos į muziejų pateko 13 skulptūrų. 10 skulptūrų turime iš Zarasų, po keletą iš Kupiškio, Panevėžio ir Anykščių raj. 13 skulptūrų gauta iš Obelių ir Jūžintų bažnyčių. Iš viso Rokiškio krašto muziejuje yra 80 skulptūrų iš Rokiškio.
 
Senoji liaudies skulptūra Rokiškio krašto muziejuje pagal siužetus: 
„Nukryžiuotasis“ – 34;
„Kristus“ – 15;
„Šv. Jonas Krikštytojas“ – 9;
„Nazarietis“ – 9;
„Rūpintojėlis“ – -5;
„Švč. Mergelė Marija“ – 5;
„Šv. Jurgis“ – 3;
„Šv. Rokas“ – 2;
„Šv. Dvasia“ – 2;
„Šv. Antanas“ – 1;
„Šv. Kazimieras“ – 1.
Daugelis kitų siužetų – po 1;
Nežinomų šventųjų – 19.
Iš 151 skulptūros yra žinoma tik keturiolikos darbų autoriai. Karolis Dagys (apie 1830-1918?1921?) yra sukūręs „Nazarietį “ (2 vnt.), „Šv. Roką“, „Šv. Dvasią“, „Šv. Joną Nepomuką“, „Nukryžiuotąjį“ (2 vnt.) ir „Kristų“. Kazys Gasiūnas (?-1915) yra sukūręs „Šv. Joną Krikštytoją“, Jonas Tauteris - „Švč. Mergelę Mariją“, Laurynas Masiliauskas (1884-1956) –  „Šv. Joną Krikštytoją“, Napalys Dulkė ir Kazys Buzelis –  po „Nukryžiuotąjį“, Čepėnas – „Dievo Motiną su Kūdikiu“.
 
Rokiškio krašto muziejaus inf. 
Parengė muziejaus Dailės skyriaus vedėja Marijona Mieliauskienė

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine