Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO MUZIEJUS.
 SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS. II dalis

Tekstas ir nuotraukos Danutės Mukienės 

Iš kairės: Nežinoma šventoji, „Pieta“, „Šv. Agota“, „Pieta“, 
„Šv. Mergelė Marija Maloningoji“
Iš kairės: „Šv. Jonas Nepomukas“, „Pieta“, „Šv. Jonas Nepomukas“, 
„Šv. Antanas“, „Šv. Jonas Nepomukas“
Iš kairės: „Švč. Marija Skausmingoji“ (Sopulingoji), „Angelas“,
 „Besimeldžianti šventoji“, „Pieta“, „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“
Iš kairės: „Šv. Florijonas, „Pieta“, „Angelas“, „Švč. Mergelė 
Marija su Kūdikiu“, „Pieta“, „Šv. Izidorius“, „Rūpintojėlis“

I dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine