Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO MUZIEJUS.
 SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS. I dalis

Tekstas ir nuotraukos Danutės Mukienės 

Žemaičių nacionalinio parko muziejaus senosios liaudies skulptūros parodos fragmentas. Nuotraukoje – angelų, „Šv. Jono Krikštytojo“ („Jėzaus Krikšto“)  ir Švč. Marijos Skausmingosios“ (Sopulingosios) skulptūros

Platelių miestelyje, pradėjus restauruoti buvusio Šuazelio dvaro ūkinius pastatus, Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai ėmė puoselėti viltį viename iš šių pastatų (svirne) įsteigti muziejų. Iš pradžių eksponatai buvo „apgyvendinti“ pirmajame pastato aukšte. Paskutiniaisiais metais čia nuolat būdavo rengiamos kilnojamos parodos, kuriuose eksponuoti šio krašto profesionalių menininkų ir liaudies meistrų kūriniai, per dailininkų plenerus sukurti darbai.
Šiemet muziejaus kūrėjai jau pradėjo dirbti ir svirno antrajame aukšte (palėpėje) bei pastato rūsiuose, kuriuose2002 m. vasarą eksponuoti Plateliuose vykusio antrojo Tarptautinio dailininkų plenero dalyvių kūriniai. Šiose patalpose lankytojai gali pamatyti ir pradėtą restauruoti iš Platelių ežero dugno ištrauktą senovinį luotą.
Muziejaus rinkinyje - nedidelės, tačiau menotyriniu požiūriu gana įdomios senosios liaudies skulptūros ir geležinių kryžių galų kolekcijos, čia eksponuojamas ir įdomus nedidelis dažytas medinis kryžius.
Senųjų liaudies skulptūrų rinkinyje daugiausiai yra Žemaitijos krašte labiausiai paplitusių siužetų skulptūrėlių. Čia gali pamatyti kelias „Pietas“, „Šv. Joną Krikštytoją“, „Rūpintojėlį“, Švč. Mergelę Mariją Maloningąją“ ir kt.
Čia nuolat rengiamos iš šiuolaikinių liaudies meistrų parodos, kuriose dažnai eksponuojami ir šių dienų kryždirbių kūriniai, parodoma, kaip jie tęsia senųjų liaudies meistrų kūrybos tradicijas. 
2002 m. vasarą Plateliuose veikiančiame muziejuje lankytojai galėjo susipažinti su Žemaitijos nacionaliniame parke dirbančio savito braižo meistro Gedimino Černiausko sukurtomis skulptūrėlėmis,  tarp kurių daugiausiai šventųjų skulptūrėlių.
2002 m. vasaros pabaigoje parengti oficialūs muziejaus steigimo dokumentai. Žemaitijos nacionalinio parko muziejui priklauso parko teritorijoje esantys keli filialai. Vienas iš jų - buvusioje raketinėje bazėje įkurtas Militarizmo muziejus.
Šioje svetainėje lankytojams siūlome fragmentus iš Žemaitijos nacionalinio parko muziejaus senosios liaudies skulptūros parodos.
 

Žemaitijos nacionalinio parko etnografė, muziejaus 
kūrėja Aldona Kuprelytė prie Gedimino Černiausko 
medžio skulptūrėlių – „Rūpintojėlių“

II dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine