Kolekcijos muziejuose

 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS 

VIRTUALI PARODA „SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA“. VIII dalis

ŠV. PAULIUS (POVILAS), ŠV. PETRAS, ŠV. PRANCIŠKUS, ŠV. STEPONAS, 
ŠV. DOMININKAS, ŠV. MYKOLAS ARKANGELAS

Danutės Mukienės, Dalios Sirgedaitės nuotraukos 

Nežinomas XX a. pr. liaudies skulptorius. „Šv. Petras“. Kulių apyl. Plungės r. LDM, LM 2322 Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Šv. Paulius“.
LDM, LM 397
Nežinomas XIX a. liaudies skulptorius. „Šv. Paulius“. 
LDM, Lv 548
Nežinomas XIX a. I p. liaudies skulptorius. „Šv. Dominykas“. Sablauskių k., Akmenės r. 
LDM, LM 2557
Nežinomas XIX a. pr. liaudies skulptorius. „Šv. Pranciškus“.
LDM, LM 60
Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Šv. Pranciškus“. Juodėjų kaino senosios kapinaitės, Telšių r. LDM, LM 3094
Nežinomas XIX a. liaudies skulptorius. „Šv. Mykolas Arkangelas“. LDM, LM 235 Kazimieras Katinas (1836-1913). „Šv. Stanislovas“. Želvos apyl., 
Ukmergės r.  LDM, LM 696
Dievdirbys Mažeika (?). „Šv. Petras“. LDM, LV 8

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine