Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA 
KRETINGOS MUZIEJAUS RINKINIUOSE“ II dalis

Dalios Sirgedaitės nuotraukos

 „Švč. Marija žmonijos globėja“, XX a. pr.
GEK 5503. Kretingos rajonas
„Prisikėlęs Kristus“, XVIII a. 
GEK 17421. Vietovė nežinoma

„Šv. Juozapas“, XVII a. GEK 8313.
Gauta iš Skuodo rajono

„Švč. Marija su kūdikiu“, XX a. pr. 
GEK 3846. Kretingos rajonas

„Šv. Petras“, XIX a. GEK 7560.
Skuodo rajonas (buvęs bažnyčios altoriuje)
„Švč. Marija Maloningoji“,
 XIX a. pab.-XX a. pr. GEK 1860
„Šv. Jurgis“, XIX a. pr. GEK 5000.
Kretingos rajonas
„Trimituojantis angelas“, XIX a.
GEK 1974. Rokiškio rajonas


I dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine