Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA 
KRETINGOS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOJE“ II dalis

Dalios Sirgedaitės nuotraukos

 

„Šv. Rokas“, XIX a. pr. GEK 8260.
Kretingos rajonas
„Pieta“, 1722 m. GEK 8300.
Palanga
„Nekalto prasidėjimo Švč. Marija“, XIX a.
GEK 3740. Kretingos rajonas
„Šv. Marija Maloningoji“, XX a. pr.
GEK 8030. Kretingos rajonas
„Šv. Marija Maloningoji“. 1908m. Skulptorius 
J. Piaulokas GEK 9525. Kretingos rajonas
„Šv. Marija Sopulingoji“. XIX a. pab. 
GEK 17441. Ežkepių kaimas


I dalis

 

    

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine