Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA 
KRETINGOS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOJE“ I dalis

Dalios Sirgedaitės nuotraukos

 „Kristus“. Duomenų nėra „Lurdo Švč. Mergelė Marija“, 1915 m. Skulptorius 
J. Piaulokas. GEK 17447. Šilalės rajonas
„Šv. Marija Maloningoji“. XIX a. pab.-XX a. pr.
GEK 1853. Kretingos rajonas
„Šv. Marija Maloningoji“. XIX a. pab. 
GEK 1857. Kretingos rajonas

 

Šiuo metu Kretingos muziejuje saugoma apie 800 senojo liaudies meno kūrinių. Gausiausią grupę sudaro skulptūros. Jos į muziejų pateko įvairiais keliais. Daugumą iš naikinamų 1956-1975 m. koplytėlių surinko buvęs muziejaus direktorius istorikas J. Mickevičius.
Muziejuje saugomos 134 įvairių ikonografinių tipų Marijos. Seniausia iš jų - „Pieta“ datuota 1722 m. Turime nedideles angelų (55), Šv. Jono Nepomuko (28), Šv. Antano (19), rūpintojėlių (15), Šv. Izidorių (14), Šv. Rokų (13), Šv. Barborų (12), nukryžiuotųjų (35) kolekcijas.
Dievdirbiai retai savo vardus ir pavardes įrėždavo į medį. Tačiau muziejuje tarp bevardžių skulptūrėlių rasime J. Grigalausko (1), K. Gliožerio (2), A. Burbos (4), J. Peniko (2), J. Paulausko (13), J. Kniūkštos (3), K. Vasiliausko (1), J. Simučio (1), A. Potockio (1), J. Piauloko (5), K. Barzdžio (1) kūrinius. Neseniai pasisekė nustatyti skulptūrinės grupės „Kristaus pašarvojimas"(7 skulptūros) autorių. Tai nepaprasto grožio skulptūrinė grupė sukurta vieno garsiausių Žemaitijos dievdirbių Antano Klaniaus-Klanevičiaus. Svarbiausias muziejaus tikslas - sumažinti bevardžių skulptūrėlių skaičių ir surinkti kuo daugiau medžiagos apie dievdirbius ir jų sukurtas skulptūrėles.

Danutė Šorienė


II dalis

 

    

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine