Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 
NUOLATINĖJE EKSPOZICIJOJE 

Iliustracijos iš muziejaus rinkinių

Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija. D. Mukienės nuotr. Fot. 2002 m.

Švč. Marija Maloningoji Nazarietis
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija Šv. Ona
Nežinoma šventoji Šv. Antanas
Nežinoma šventoji Marijos širdis
Kristus, nešantis Kryžių Angelas

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine