Lietuvos muziejų nuolatinėse ekspozicijose

 

VIRTUALI PARODA „VINCO SVIRSKIO KRYŽIAI KĖDAINIŲ KRAŠTO 
MUZIEJAUS NUOLATINĖJE EKSPOZICIJOJE“. I dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Vinco Svirskio kryžių ekspozicijos salės fragmentas
Vinco Svirskio kryžių fragmentas
Vinco Svirskio kryžių ekspozicijos salės fragmentas

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine