Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

VIRTUALI PARODA „JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS 
SENŲJŲ LIAUDIES SKULPTŪRŲ RINKINYS“. I dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Virtualioje parodoje eksponuojamas visas (be kelių išimčių) Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus senosios skulptūros rinkinys. 2002 m. vasarą virtualioje parodoje esančios šventųjų skulptūrėlės ir dar viena Angelo skulptūrėlė buvo atvežti restauruoti į Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centrą. Skulptūrėlės fotografuotos restauravimo metu (vienos – restauruotos, kitos –  restauruojamos, trečios – nepradėtos restauruoti., pvz. balta bronza nudažytas Nukryžiuotasis).

Marija Skausmingoji (Sopulingoji). JIKM GEK 7815, D 1333. H - 52, medis. Meistras Izidorius Jurevičius iš Mergiūnų kaimo Marija Skausmingoji (Sopulingoji). JIKM 
GEK 7832, D 1350. H - 42,5, medis

 

Šventoji. JIKM GEK 7843, 
D 1361. H - 31, medis
Marija Maloningoji. JIKM GEK 7828, 
D-1347. H - 67, medis 
Šventoji. JIKM GEK 7818, D 1336. 
H - 27, medis
Šventoji. JIKM GEK 7821, D 1339. H - 40, medis. Skulptūrėlė gauta iš Piktaičių kaimo gyventojos V. Lydeikienės
Angelas. JIKM GEK 7823, D 1341. H - 20, medis. Skulptūrėlė iš Pietos skulptūrinės grupės. Gauta iš Reibinių kaimo Vilkickų vienkiemio Angelas. JIKM GEK 7822, D 1340. H - 20, medis. Skulptūrėlė iš Pietos skulptūrinės grupės. Gauta iš Reibinių kaimo Vilkickų vienkiemio

Angeliukas. JIKM GEK 7824, D 1342. H - 7824, medis. 
Skulptūrėlė gauta iš Piktaičių kaimo 
gyventojos V. Lydeikienės

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine