Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS 

VIRTUALI PARODA „SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA“. XII DALIS

DIEVO APVAIZDA, JĖZAUS KRISTAUS GYVENIMO TEMOS

Danutės Mukienės, Dalios Sirgedaitės nuotraukos 

Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Apvaizdos akis“. Juodeikėlių k., Telšių r. 
LDM, LM 3093
Nežinomas XIX a. pr. liaudies skulptorius (?). „Bėgimas į Egiptą“. Šukėtų k., Šakių r. LDM, LM 1980 Nežinomas XX a. pr. liaudies skulptorius. „Apvaizdos akis“. Grūstės k., Mažeikių r.
LDM, LM 3811/1-3
Pranas Perminas (1864-1937). „Nukryžiuotasis su angelais“. Pluogų k., Akmenės r. LDM, LM 3341/1-3 Nežinomas XIX a. liaudies skulptorius. „Nukryžiuotasis“. Mitkaičių k., Telšių r. LDM, LM 1324 Nežinomas XIX a. liaudies skulptorius. „Nukryžiuotasis“. Kulniškių k., Ukmergės r. 
LDM, LM 1954
Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Nukryžiuotasis“. Žliobiškių k., Anykščių r. 
LDM, LM 1655
Nežinomas XX a. pr. liaudies skulptorius. „Nukryžiuotasis Kristus su šv. Marija ir šv. Jonu Evangelistu“. LDM, LV 1165  Nežinomas XIX a. II p. liaudies skulptorius. „Kristus, nešantis Kryžių“. Rudgalvių k., Klaipėdos r. LDM, LM 3257
Nežinomas XIX a. pab. liaudies skulptorius. „Kristaus krikstas“ (Šv. Jonas Krikštytojas). LDM, LM  417 Nežinomas XIX a. pr. liaudies skulptorius. „Kristaus laidojimas“. Lioliai, Kelmės r. 
LDM, LM 1924-1296
Nežinomas XIX a. I p. liaudies skulptorius. „Prisikėlęs Kristus“. 
1830 m. LDM, Lv 517

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine