Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

 

VIRTUALI PARODA „SENOJI LIETUVIŲ LIAUDIES SKULPTŪRA 
ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE“. I dalis

Senoji lietuvių liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje

Parengė Kostas Poškus
Nuotraukos iš muziejaus rinkinių
„Jėzaus krikštas“ skulptūrinė grupė:
 „Šv. Jonas“, h 70 cm; „Kristus“, h 63 cm.  
Kalnėnai, Alytaus r. AL GEK 1338, 1339
 Alytaus kraštotyros muziejaus 
ekspozicijos fragmentas
„Nežinoma šventoji“, h 20 cm. 
Daugų (dabar Alytaus) raj. Al GEK 251
Alytaus kraštotyros muziejaus 
ekspozicijos fragmentas
 „Šv. Antanas“, h. 88 cm, Miklusėnai,
 Alytaus raj. Al GEK 2327
„Nukryžiuotasis“, h 37 cm. Liškiava, 
Varėnos raj. Al GEK 248
„Pastatomas altorėlis“, h 72,5 cm. 
Dišliai, Plungės raj. Al GEK 4107
„Šv. Jonas Nepomukas“, h-200 cm; 
Kalesninkai, Alytaus r.. AL GEK 3133
 

II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine