Ekspozicijos katalogas

     
 

 

 

(Tinklapis atnaujinamas po kiekvieno esminio 
leidinio skyrių struktūros pakeitimo)

ĮVADAS Į EKSPOZICIJĄ

 • TRUMPAI APIE LEIDINĮ

 • AKTUALIJOS

MOKSLINIAI TYRINĖJIMAI

 • PUBLIKACIJOS

  • JONAS BASANAVIČIUS:

  • PAULIUS GALAUNĖ: 

  • ČESLOVAS KONTRIMAS (parengė ANTANAS STRAVINSKAS):

  • ANTANAS JAROŠEVIČIUS

  • KLEMENSAS ČERBULĖNAS

  • AKVILĖ MIKĖNAITĖ

  • ALFREDAS ŠIRMULIS

  • VACYS MILIUS

  • ANTANAS STRAVINSKAS

  • KITŲ TYRINĖTOJŲ DARBAI:

PARODOS, KONFERENCIJOS
BIBLIOGRAFIJA

LIAUDIES MENININKAI 

 • AUKŠTAITIJOS DIEVDIRBIAI

 • DZŪKIJOS DIEVDIRBIAI

 • MAŽOSIOS LIETUVOS DIEVDIRBIAI

 • SUVALKIJOS DIEVDIRBIAI

 • ŽEMAITIJOS DIEVDIRBIAI

KOLEKCIJOS MUZIEJUOSE 

 • LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

 • JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJUS

 • KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUS

 • KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS

 • TAURAGĖS „SANTAKOS“ MUZIEJUS

 • ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS (Plungė)

REGIONINIAI YPATUMAI

AUKŠTAITIJA

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Anykščių rajonas

  • Biržų rajonas

  • Joniškio rajonas

  • Kėdainių rajonas

  • Pakruojo rajonas

  • Pasvalio rajonas

  • Varėnos rajonas

  • Įvairios Aukštaitijos vietovės

 • AUKŠTAITIJOS DIEVDIRBIAI 

DZŪKIJA (DAINAVA)

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Varėnos rajonas

  • Įvairios Dzūkijos vietovės

 • DZŪKIJOS DIEVDIRBIAI

KLAIPĖDOS KRAŠTAS

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Klaipėdos rajonas

  • Neringa

  • Šilutės rajonas

 • KLAIPĖDOS KRAŠTO DIEVDIRBIAI

SUVALKIJA

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Marijampolės rajonas

 • SUVALKIJOS DIEVDIRBIAI

ŽEMAITIJA

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Akmenės rajonas

  • Mažeikių rajonas

  • Kelmės rajonas

  • Kretingos rajonas

  • Palanga

  • Plungės rajonas

  • Rietavo seniūnija

  • Šiaulių rajonas

  • Tauragės rajonas

  • Telšių rajonas

 • ŽEMAIČIŲ DIEVDIRBIAI

SKULPTŪRA

 • JĖZAUS KRISTAUS TEMA

  • RŪPINTOJĖLIS

  • NAZARIETIS (JĖZUS IŠ NAZARETO, JĖZUS IŠ NAZARĖNO, NAZARĖTIETIS) 

  • KRISTUS KALĖJIME

  • KRISTUS NEŠA KRYŽIŲ

  • KRISTAUS KRIKŠTAS (ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS)

  • KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

  • KRISTUS LAIMINA PASAULĮ

 • MARIJOS TEMA

  • PIETA

  • MARIJA MALONINGOJI

  • SKAUSMINGOJI (SOPULINGOJI) DIEVO MOTINA:

  • ŠVČ. MERGELĖ MARIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO

  • PANELĖ ŠVENČIAUSIA SU KŪDIKIU KRISTUM:

 • KITI VYRAI ŠVENTIEJI

  • ŠV. KAZIMIERAS

  • ŠV. BALTRAMIEJUS 

  • ŠV. BENEDIKTAS 

  • DIEVAS TĖVAS 

  • ŠV. IZIDORIUS

  • ŠV. JACKUS. 

  • ŠV. JONAS NEPOMUKAS:

  • ŠV. JURGIS:

  • ŠV. KRISTOFORAS 

  • ŠV. LAURYNAS 

  • ŠV. MARTYNAS 

  • ŠV. MYKOLAS ARKANGELAS

  • ŠV. PAULIUS 

  • ŠV. PETRAS 

  • ŠV. PRANCIŠKAUS STIGMATIZACIJA: 

 • KITOS MOTERYS ŠVENTOSIOS

  • ŠV. AGNIETĖ 

  • ŠV. AGOTA

  • ŠV. APOLONIJA 

  • ŠV. BARBORA

  • ŠV. CECILIJA. 

  • ŠV. DARATA 

  • ŠV. ELENA 

  • ŠV. ELŽBIETA 

  • ŠV. KOTRYNA ALEKSANDRIETĖ 

  • ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ 

  • ŠV. MORTA 

  • ŠV. ONA 

  • ŠV. PETRONĖLĖ 

  • ŠV. ROZALIJA 

  • ŠV. URŠULĖ 

  • ŠV. VERONIKA 

 • KITOS  ŠVENTŲJŲ  SKULPTŪRŲ  TEMOS

  • IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS 

  • BĖGIMAS Į EGIPTĄ 

  • ŠVENTOJI ŠEIMA 

  • PASKUTINĖ VAKARIENĖ 

  • ANGELAS SARGAS 

KRYŽIAI

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Anykščių rajonas

  • Biržų rajonas

  • Joniškio rajonas

  • Klaipėdos rajonas

  • Kelmės rajonas

  • Kėdainių rajonas

  • Kretingos rajonas

  • Marijampolės rajonas

  • Mažeikių rajonas

  • Neringa

  • Palanga

  • Pakruojo rajonas

  • Plungės rajonas

  • Šiaulių rajonas

  • Šilutės rajonas

  • Varėnos rajonas

  • Iš įvairių Lietuvos vietovių

  • Kryžiai ir koplytėlės Pauliaus Augiaus kūryboje   I-V dalys 

KOPLYTĖLĖS

 • PUBLIKACIJOS

 • VIRTUALIOS PARODOS

  • Anykščių rajonas

  • Akmenės rajonas

  • Biržų rajonas

  • Joniškio rajonas

  • Kėdainių rajonas

  • Klaipėdos rajonas

  • Kretingos rajonas

  • Mažeikių rajonas

  • Palangos miestas

  • Plungės rajonas

  • Šilutės rajonas

  • Telšių rajonas

  • Įvairios Lietuvos vietovės

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine